Raporty bieżące i okresowe

 [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

Data Godzina Źródło Typ Numer Temat
2017-12-14 15:24:00 EBI Bieżący 11/2017 Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2017-11-30 18:08:00 ESPI Bieżący 12/2017 Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały - Wybór Biegłego Rewidenta
2017-11-28 14:15:00 ESPI Bieżący 11/2017 Informacja poufna - wcześniejszy wykup obligacji.
2017-11-28 14:08:00 EBI Bieżący 10/2017 Informacja o przedterminowym całościowym wykupie Obligacji serii I.
2017-11-14 14:43:00 EBI Kwartalny 9/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
2017-09-19 12:11:00 ESPI Bieżący 10/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
2017-09-19 12:07:00 ESPI Bieżący 9/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
2017-08-14 11:24:00 EBI Kwartalny 8/2017 Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
2017-07-14 09:26:09 ESPI Bieżący 8/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19.
2017-07-14 09:17:28 ESPI Bieżący 7/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji.
2017-06-20 16:35:00 ESPI Bieżący 5/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu...
2017-06-19 18:30:00 ESPI Bieżący 4/2017 Raport w sprawie dywidendy za 2016 rok.
2017-06-19 18:27:02 EBI Bieżący 7/2017 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2017-06-19 18:24:26 EBI Bieżący 6/2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 19.06.2017r.
2017-05-22 11:08:48 EBI Bieżący 5/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-05-22 11:05:00 ESPI Bieżący 2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał
2017-05-15 12:17:12 EBI Kwartalny 4/2017 Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
2017-03-21 15:53:41 EBI Bieżący 3/2017 Korekta tytułu raportu rocznego za 2016
2017-03-21 15:43:28 EBI Roczny 2/2017 Raport roczny za 2015 r.
2017-01-31 15:15:58 EBI Bieżący 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-25 13:43:00 ESPI Bieżący 1/2017 Umowy z Lasami Państwowymi na dostawy surowca w 2017 r.
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.