top of page
tlo 01.jpg

Walne zgromadzenia

Treść uchwał

PDF
Typ raportu
Data publikacji
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
28/07/2023
Treść uchwał podjętych na NWZ Klon SA
24/07/2023
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
29/06/2023
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
20/06/2022
Korekta Treści uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
20/06/2022
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
25/07/2021
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
17/06/2019
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
05/11/2018
Page 1 of 2

Ogłoszenie i wezwania

PDF
Typ raportu
Data publikacji
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A
29/05/2024
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
29/05/2024
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
29/05/2024
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przed przerwą.
29/06/2023
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przed przerwą.
29/06/2023
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Klon S.A.
26/06/2023
Projekt uchwał NWZ Klon S.A.
26/06/2023
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
26/06/2023
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A.
02/06/2023
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
02/06/2023
Page 1 of 5
bottom of page