tlo 01.jpg

Walne zgromadzenia

Treść uchwał

PDF
Typ raportu
Data publikacji
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
25/07/2021
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
17/06/2019
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
05/11/2018
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
31/05/2017
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
19/06/2016
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
20/09/2015
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
21/09/2014
Treść uchwał podjętych na ZWZ Klon SA
22/06/2014
Page 1 of 2

Ogłoszenie i wezwania

PDF
Typ raportu
Data publikacji
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
19/06/2022
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
19/06/2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A.
19/06/2022
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
25/07/2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A.
25/07/2021
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
23/06/2021
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A.
23/06/2021
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
17/06/2019
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Klon S.A.
17/06/2019
Projekt uchwał ZWZ Klon S.A.
05/11/2018
Page 1 of 4