top of page

Zarząd i Rada Nadzorcza

slice4.png
slice4.png

Zarząd

Adam Koneczny

Prezes Zarządu 

Stanisław Matuszczak

Rada Nadzorcza

Roland Steyer

Przewodniczący Rady

Miłosz Świerk

Członek Rady

Aneta Narejko

Członek Rady

Michał Łopuszyński

Członek Rady

Aneta Kusiak-Guzik

Członek Rady

bottom of page