top of page

Relacje Inwestorskie

Wszelkie informacje na temat spółki, akcjonariusze mogą uzyskać poprzez podany niżej adres e-mail lub pod numerem telefonu.

slice8.png
slice5.png

Spółka notowana na Rynku NewConnect

Data debiutu - 13.07.2011 rok

KLON SPÓŁKA AKCYJNA (KLN)

ISIN PLKLON000010

NIP 767-00-00-023

REGON 570508174

KRS 0000383589

Organ rejestrowy/ ewidencyjny SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,

IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Animator rynku

Animatorem rynku jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko Biała

NIP 547-02-44-972 

REGON 070425363

KRS 0000008665

Animator Rynku to Biuro Maklerskie będące członkiem Giełdy. Może to być również inny podmiot działający za pośrednictwem członka Giełdy, który zobowiązuje się do podtrzymywania płynności obrotu instrumentami finansowymi. Dokonuje tego poprzez wystawianie w imieniu własnym na rachunek własny zleceń kupna i sprzedaży. Animator działa na podstawie umowy z Giełdą (animator rynku) lub Emitentem instrumentu finansowego (animator emitenta).

bottom of page