tlo 01.jpg

Akcjonariat

Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale
Udział w głosach
Mera Spółka Akcyjna
10 356 611
10 356 611
44,2%
44,2%
MERA FIZ AN
5 044 000
5 044 000
21,53%
21,53%
T5 Sp. Z o.o.
4 488 879
4 488 879
19,15%
19,15%
Krzysztof Łopuszyński
1 500 000
1 500 000
6,41%
6,41%
Pozostali
2 040 510
2 040 510
8,71%
8,71%
Razem
23 430 000
24 430 000
100%
100%
Seria
Liczba
Rodzaj Akcji
Udział w kapitale zakładowym
Uwagi
A
1 500 000,00
Zwykle na okaziciela
6,40%
Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym
B
18 450 000,00
Zwykle na okaziciela
78,75%
Dopuszczone do obrotu na NC
C
980 000,00
Zwykle na okaziciela
4,18%
Dopuszczone do obrotu na NC
E
2 500 000,00
Zwykle na okaziciela
10,67%
Nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym