top of page
EU 2.jpg
slice4.png

Klon S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wejście na rynek regulowany GPW i wsparcie doradcze w pozyskaniu kapitału przez Klon S.A.”

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

Celem projektu jest uzyskanie dostęp do rynku kapitałowego i zewnętrznych źródeł finansowania oraz stworzenie optymalnych warunków nawiązania współpracy z inwestorami poprzez zakup usług doradczych.

Wartość projektu 1.574.400,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 599.000,00 zł

bottom of page