top of page
EU 3.jpg
slice4.png

Klon S.A.jest beneficjentem projektu Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Efekty projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu: 224.021,04 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 224.021,04zł

bottom of page