top of page
EU 4.jpg
slice4.png

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 "Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość".

Zarząd KLON S.A informuje, iż w dniu 20.05.2013 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy o dofinansowanie na realizację projektu "Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z odbiorcami" zawartej z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.560.670,00 PLN.
Udział finansowy Unii Europejskiej wynosi 1.057.068,50 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 30.04.2014

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-­‐POIG.08.02.00-­‐30-­‐162/12-­‐00

slice4.png

15 lutego 2013r.

Zarząd KLON S.A., zachowując zasadę konkurencyjności, informuje o możliwości składania ofert dotyczących realizacji projektu „Wdrożenie internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z odbiorcami".

Zapytanie ofertowe - Etap 1

Zapytanie ofertowe - Etap 2-5

 

Oferty powinny zostać przedstawione na przygotowanym formularzu, załączonym poniżej, wysłane w formie elektronicznej na adres przetargi@klon.net.pl oraz w formie papierowej do siedziby firmy, najpóźniej do 10 marca 2013r.

Formularz Oferty

bottom of page